අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

28
අගෝ2017
ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව 2018 මැයි

ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව 2018 මැයි

2018 මැයි මාසයට නියමිත ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව...

28
අගෝ2017

නායකත්ව හා පෞර්ෂ සංවර්ධන වැඩමුළුව

නායකත්ව හා පෞර්ෂ සංවර්ධනය පිළිබඳව  දෙදින වැඩමුළුවක්...

28
අගෝ2017

තුරුණු සවියට අත්වැලක්

ජාත්‍යන්තර නිපුණතා දිනයට සමගාමීව නියාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

28
අගෝ2017
වෙසක් පොහෝ දිනට සමගාමීව පවත්වන ලද අයිස්ක්‍රීම් දන්සැල

වෙසක් පොහෝ දිනට සමගාමීව පවත්වන ලද අයිස්ක්‍රීම් දන්සැල

   වෙසක්  පොහෝ   දිනය නිමිති කරගෙන නියාගම ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top